Tűzvédelem

 • Tűzoltó készülékek (típustól függetlenül) ellenőrzését
 • Tűzcsap tűzcsapok ellenőrzését, javítását
 • Tűzoltó nyomótömlők nyomáspróbáját
 • Földalatti, földfeletti és fali tűzcsap vízhozam mérés elvégzését
 • Tűzcsap kiépítése
 • Tűzivíz tározó medence ellenőrzését
 • Száraz felszálló vezeték ellenőrzését, nyomáspróbáját
 • Hő-és füstelvezető ellenőrzését, karbantartását
 • Beépített automatikus tűzjelző rendszerek ellenőrzését, karbantartását
 • Beépített automatikus oltóberendezések ellenőrzését, karbantartását
 • Tűzvédelmi Szabályzat készítését
 • Tűzveszélyességi osztályba sorolás készítését
 • Tűzriadó Terv készítését
 • Cégek tűzvédelmi feladatainak ellátását
 • Dolgozók tűzvédelmi oktatása: előzetes, ismétlődő és rendkívüli
 • Tűzvédelmi oktatások dokumentálása
 • Tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat készítését
 • Érintésvédelmi  felülvizsgálat készítését
 • Villámvédelmi felülvizsgálat készítését

Tűzoltó készülékek (típustól függetlenül) ellenőrzését

OTSZ: “263. § (1) Tűzoltó készülék karbantartását kizárólag a jogszabályi feltételeknek megfelelő, a hatóság által nyilvántartásba vett karbantartó szervezet vagy az ilyen karbantartó szervezettel szerződéses jogviszonyban álló felülvizsgáló végezheti.”

A készülékeket megadott időszakonként karban kell tartani. Ez nem csak azért fontos, mert a hatóság 30.000 Ft/készülék tűzvédelmi bírságot szab ki ennek elmulasztása esetén, hanem mert csak ekkor lehetünk biztosak benne, hogy egy tűz esetén valóban megfelelően és megbízhatóan fog működni a készülék. A karbantartás évenként kötelező, azonban karbantartásból is megkülönböztetünk 3 félét. Létezik alap/közép/teljes körű karbantartás, melynek jellege a készülék életkorától függ.

 

Tűzcsap tűzcsapok ellenőrzését, javítását

OTSZ: “266. § A tűzoltó-vízforrások üzemképességéről, megközelíthetőségéről, fagy elleni védelméről, az előírt rendszeres ellenőrzések, karbantartások, javítások és nyomáspróbák (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban együtt: felülvizsgálat) elvégzéséről az oltóvíz hálózat üzemben tartásáért felelős szervezet gondoskodik.”

Száraz felszálló vezeték ellenőrzését, nyomáspróbáját

OTSZ: “269. § (1) Száraz felszálló vezetékkel kialakított fali tűzcsapot és szekrényt (a továbbiakban: száraztűzivízvezeték-rendszert) legalább félévenként kell felülvizsgálni és ötévenként nyomáspróbázni.”

 

Tűzivíz tározó medence ellenőrzését

OTSZ: “274. § (1) Medencék, tartályok (a továbbiakban együtt: víztárolók) és egyéb vízforrások félévenkénti felülvizsgálatáról, ötévenkénti teljes körű felülvizsgálatáról az üzemben tartásáért felelős szervezet gondoskodik. Gondoskodik továbbá azon tartozékok nyomáspróbázásáról, amelyek a használat során nyomásnak vannak kitéve.”

 

Beépített tűzjelző, beépített tűzoltó berendezés karbantartása és felülvizsgálata

OTSZ: “253. § (1) Az üzemeltető a gyártó, kivitelező kezelési utasításai és az alkalmazott műszaki követelmény betartásával biztosítja a beépített tűzjelző, beépített tűzoltó berendezés biztonságos és hatékony üzemeltetését.”

 

Villámvédelem felülvizsgálata

OTSZ: “279. § A nem norma szerinti villámvédelem hatálya alá tartozó építmények, szabadterek esetében a villámvédelem felülvizsgálatát

a) a létesítést követően az átadás előtt,

b) e rendeletben előírt időszakonként vagy

c) a villámvédelem vagy az építmény átalakítását, bővítését és a vonatkozó műszaki követelményben foglalt különleges eseményt követően kell elvégezni.”